Contacte
  • Rom‚n?
  • ???????
A+ R A-

19 februarie 2019, Chi?in?u Ė MAEIE informeaz? c?, de ast?zi 19 februarie 2019, cet??enii Republicii Moldova pot c?l?tori Ón Turcia ?i cu buletine de identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv cele biometrice, valabile.†

Astfel, conform†Protocolului de modificare a Acordului interguvernamental privind abolirea reciproc? a vizelor cu Republica Turcia, Óncheiat la 17 octombrie 2018, intrat la 19 februarie 2019 Ón vigoare, posesorii documentelor sus-men?ionate sunt scuti?i de obligativitatea de?inerii unei vize pentru a intra, ie?i, tranzita ?i r?m‚ne temporar pe teritoriul Republicii Turcia p‚n? la 90 de zile Ón decursul oric?rei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implic? luarea Ón considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiec?rei zile de ?edere.

Ministerul atrage aten?ia c? cet??enii Republicii Moldova, care vor c?l?tori c?tre state ter?e, utiliz‚nd teritoriul Turciei ca ?ar? de tranzit, urmeaz? s? se informeze asupra regimului de c?l?torie aplicabil cet??enilor moldoveni pentru ?ara de destina?ie final? ?i s? posede documentele necesare pentru trecerea controlului la frontier?.

Primii pasageri deja s-au folosit ast?zi de aceast? oportunitate sosind la Aeroportul Interna?ional Chi?in?u cu prima rut? Istanbul-Chi?in?u a companiei Turkish Airlines.


SURSA:www.mfa.gov.md

Mai multe din aceastńÉ categorie: Inova?ie la aeroportul Sharm el-Sheikh »

AdaugńÉ comentariu

sus

Tururi

http://www.naveliatur.md/ro/turism-extern/tururi/tururi-in-italia.html

Contacte

Chisinau, bd.Stefan cel Mare 200, of.205
Tel. +37322 748575
Fax: +37322 750695
Mobil: +373 69 365 404
e-mail: naveliatur@gmail.com